Szukam pracownika dodaj ofertę
Szukam pracy dodaj ofertę

Oferty pracy

ID Lokalizacja Rodzaj obiektu Uprawnienia Nazwa pracodawcy
27890 WARSZAWA Pływalnia Ratownik Wodny MSW Centrum Sportu WILANÓW
 • dodano 2018-03-22 20:34:54
 • lokalizacja WARSZAWA
 • rodzaj obiektu Pływalnia
 • uprawnienia Ratownik Wodny MSW

Praca w weekendy oraz popołudniami w ciągu tygodnia.
Praca w stałym zespole i miejscu.

Formularz wysłany
Nie wypełniono wymaganych pól
27888 Stegny Morze Ratownik WOPR Pragmatic
 • dodano 2018-03-22 14:57:19
 • lokalizacja Stegny
 • rodzaj obiektu Morze
 • uprawnienia Ratownik WOPR

opieka nad grupką dzieci z obozu .

Formularz wysłany
Nie wypełniono wymaganych pól
27885 Toporzysko (małopolska) Dowolne Folwark Toporzysko
 • dodano 2018-03-22 11:12:20
 • lokalizacja Toporzysko (małopolska)
 • rodzaj obiektu Dowolne
 • uprawnienia
 • telefon 182873832

Jesteśmy ośrodkiem jeździeckim zlokalizowanym wśród pól i lasów w ciszy i spokoju. Jak co roku w wakacje organizujemy obozy jeździeckie dla dzieci i młodzieży. Nasz ośrodek dysponuje m.in. odkrytym basenem dlatego też poszukujemy ratownika chcącego pracować u nas podczas jednego lub kilku wakacyjnych turnusów. Do wyboru terminy:
24.06-7.07.2018
8-21.07.2018
22.07-4.08.2018
5-18.08.2018
19.08-01.09.2018
Praca od 9.00 do 18.00 (z godzinną przerwą na posiłek)
Wynagrodzenie do negocjacji.

Formularz wysłany
Nie wypełniono wymaganych pól
27878 Kutno Aquapark Ratownik Wodny Pływalni Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kutnie
 • dodano 2018-03-21 12:08:43
 • lokalizacja Kutno
 • rodzaj obiektu Aquapark
 • uprawnienia Ratownik Wodny Pływalni
 • telefon 24 357 56 01

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kutnie ogłasza nabór
na wolne stanowisko pracy w Aquaparku Kutno i Basenie Miejskim przy ul. Narutowicza.
Ratownik Wodny Pływalni
/ 1 etat/

1.Wymagania niezbędne:
- zdolność do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych,
- niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub
za umyślne przestępstwo skarbowe,
- minimum wykształcenie średnie,
- uprawnienia zgodnie z Ustawą z dnia 18 sierpnia 2011r. o bezpieczeństwie osób
przebywających na obszarach wodnych art. 2 punkt 5. (rozumie się przez to osobę posiadającą wiedzę i umiejętności z zakresu ratownictwa i technik pływackich oraz inne kwalifikacje przydatne w ratownictwie wodnym i spełniającą wymagania określone w art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym
Ratownictwie Medycznym (Dz. U. Nr 191, poz. 1410, z późn. zm.3), zatrudnioną lub pełniącą służbę w podmiocie uprawnionym do wykonywania ratownictwa wodnego lub będącą członkiem tego podmiotu,
- obowiązkowo znajomość języka polskiego,
- gotowość do pracy w systemie zmianowym oraz w weekendy

2. Wymagania dodatkowe:
- dyspozycyjność, uczciwość, odpowiedzialność za realizowane zadania, systematyczność
i konsekwencja w działaniu, komunikatywność, dokładność, otwartość na innowacyjność

3. Wymagane dokumenty:
- kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie
- CV ( z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej),
- list motywacyjny
- kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje i umiejętności
- oświadczenia kandydata: o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz
o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwa popełnione
umyślnie (po zakwalifikowaniu kandydata do zatrudnienia w MOSiR wymagane będzie przedłożenie aktualnego zaświadczenia o niekaralności wydanego przez Krajowy Rejestr Karny)
- kserokopia świadectwa ukończenia szkoły średniej lub dyplomu ukończenia studiów
- oświadczenie kandydata o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie
na ww. stanowisku

Wymagane dokumenty należy przesyłać pocztą na adres: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
w Kutnie ul. Kościuszki 26, 99-3000 Kutno lub składać osobiście w sekretariacie Aquaparku Kutno ul. Kościuszki 54 – w zamkniętej kopercie z dopiskiem :” Nabór na stanowiskoratownik wodny pływalni” w terminie do 26 marca 2018 roku do godz. 12.00./
Dokumenty, które wpłyną do MOSiR po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej MOSiR Kutno/www.mosir.kutno.pl/

Wymagane dokumenty: list motywacyjny, szczegółowe CV ( z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na
przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.z 2002r. Nr 101, poz.926 ze zm.) oraz Ustawą z dn. 21.11.2008r. O pracownikach samorządowych (Dz.U. Nr 223, poz.1458)”.

Formularz wysłany
Nie wypełniono wymaganych pól

Ratownicy gotowi do pracy

ID Lokalizacja Rodzaj obiektu Uprawnienia Imię i nazwisko
27881 Zachodniopomorskie Dowolne Ratownik WOPR Damian Przegaliński
 • dodano 2018-03-21 16:49:39
 • lokalizacja Zachodniopomorskie
 • rodzaj obiektu Dowolne
 • uprawnienia Ratownik WOPR
 • telefon 796095239

Uprawnienia sternika wodnego, znajomość języka niemieckiego na poziomie b2

Formularz wysłany
Nie wypełniono wymaganych pól
27870 Białystok Morze Ratownik Wodny Morski Dawid
 • dodano 2018-03-20 07:23:54
 • lokalizacja Białystok
 • rodzaj obiektu Morze
 • uprawnienia Ratownik Wodny Morski
 • telefon 662080936

8 sezonów w Ustroniu Morskim w tym 2 sezony jako starszy wieży

Formularz wysłany
Nie wypełniono wymaganych pól
27869 Tuchola Dowolne Ratownik Wodny MSW Aleksander
 • dodano 2018-03-19 22:22:25
 • lokalizacja Tuchola
 • rodzaj obiektu Dowolne
 • uprawnienia Ratownik Wodny MSW
 • telefon 508226954

Świeżo upieczony ratownik wodny

Formularz wysłany
Nie wypełniono wymaganych pól
27867 Tuchola Dowolne Ratownik WOPR Katarzyna Ordza
 • dodano 2018-03-19 08:27:36
 • lokalizacja Tuchola
 • rodzaj obiektu Dowolne
 • uprawnienia Ratownik WOPR
 • telefon 509656018

Szukam pracy na jeden miesiąc- lipiec.

Formularz wysłany
Nie wypełniono wymaganych pól